KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM


EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ


Szkolenie, na którym przekazywane są takie praktyczne workplace-1245776_960_720aspekty jak: na czym polega skuteczność komunikacyjna i na jakie pułapki informacyjne warto być „uczulonym”, jak wykorzystywać zasady komunikacji we współpracy zespołowej, oraz jak konstruować wymianę informacyjną pomiędzy zespołami. Warsztaty te poprzedzone diagnozą mogą być kierowane do różnych grup pracowniczych, których efektywność pracy w znacznym stopniu zależy od efektywnej komunikacji i przekazywania informacji.

Zagadnienia szkolenia:

– wymiana wiedzy, informacji i dóbr w organizacji jako czynnik integrujący zespół,
– kluczowe zasady komunikowania się,
– przekazywanie informacji i poleceń służbowych,
– znaczenie informacji zwrotnych,
– umiejętności przyjmowania perspektywy drugiej osoby,
– identyfikacja z firmą a jakość i terminowość.


BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU – ORGANIZACJA CZASU PRACY


conference-2533871_960_720Szkolenie skierowane jest do menedżerów i zespołów. Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania czasem i organizacji czasu pracy oraz motywowania się. Uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, zarządzania sobą w czasie. Skutkiem szkolenia jest uzyskanie umiejętności skutecznego porozumiewania i wymiany informacji. Ponadto uczestnicy rozpoznają zakłócenia i bariery komunikacyjne w ich zespołach i nauczą się je eliminować.

Zagadnienia szkolenia:

– zasady skutecznej komunikacji w organizacji,
– dynamika wymiany informacyjnej,
– rozmowa jako element zarządzania,
– informowanie i feedback,
– analiza sieci komunikacyjnej w zespole i w organizacji,
– umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej strony,
– mapa ogólnej orientacji i mapa komunikacji,
– współdziałanie i wymiana a skuteczna komunikacja.


ASERTYWNOŚĆ


Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności asertywnej, bezkonfliktowej komunikacji w relacjach społecznych. Uczestnicy przećwiczą jak prezentować własne opinie, jak radzić sobie z oceną innych, jak bronić swoich granic i dbać o własne prawa, jednocześnie nie raniąc innych. Powiemy jak wykorzystywać umiejętności asertywnej komunikacji zarówno w kontaktach z klientami, jak również ze współpracownikami.

Zagadnienia szkolenia:

– co to znaczy być osobą asertywną?
– asertywność – czyli sposób na dobrą, bezkonfliktową komunikację,
– umiejętność odmawiania i obrony psychologicznego terytorium,
– prezentowanie własnych opinii,
– konstruktywne zmienianie swojego otoczenia,
– asertywność w kontaktach zawodowych,
– umiejętność autoprezentacji jako zdolność potrzebna w rozwoju kariery zawodowej.


ANTYSTRES


Szkolenie adresowane jest zwłaszcza do osób, które pracują w 18356519_ml_0sytuacji silnej presji i przemęczenia. Uczestnicy w toku warsztatu uzyskują wiedzę na temat źródeł i skutków własnej reakcji stresowej. Potrafią rozpoznawać szkodliwe symptomy, a jednocześnie zyskują umiejętność radzenia sobie ze skutkami długotrwałego napięcia i przemęczenia. W trakcie szkolenia przeprowadzane są zajęcia rozładowujące i relaksujące. Wdrażany jest profilaktyczny program antystresowy.

Zagadnienia szkolenia:

– czym jest stres?
– źródła sytuacji stresowej,
– autodiagnoza zagrożeń i poziomu stresu,
– mapa dyskomfortu,
– metody radzenia sobie ze skutkami napięcia,
– metody radzenia sobie ze skutkami przemęczenia,
– profilaktyka antystresowa.


ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ


Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które kontaktują się z klientami i współpracownikami. Efektem jest wzrost dojrzałości pracowniczej, skuteczna (eliminująca konflikty) komunikacja z innymi. Wzrasta także umiejętność świadomego realizowania zadań, przy pełnym zmobilizowaniu własnego potencjału emocjonalnego. Rośnie motywacja oraz zdolność do kooperacji.

Zagadnienia szkolenia:

– umiejętność rozpoznawania własnych i cudzych emocji,
– budowanie dojrzałej kontroli emocji,
– asertywność w trudnych relacjach,
– umiejętność analizowania sytuacji grupowej,
– zdolność do obserwacji i współodczuwanie,
– zarządzanie własną inteligencją,
– zarządzanie inteligencją grupy.

Zapraszamy do kontaktu z nami!