Mistrz Perswazji

Dla kogo?

Jest to najwyższy poziom szkolenia z perswazji. Projekt jakiego dotąd nie było. Większość szkoleń z tej tematyki porusza się przede wszystkim po zwrotach lingwistycznych. My podczas intensywnego 3-dniowego warsztatu dajemy więcej. Szkolenie łączy w sobie elementy z perswazji werbalnej i pozawerbalnej, które w efekcie dają nam struktury zintegrowane. Uczestnicy będą mieli okazję poznać narzędzia i strategie oddziaływania na wszystkie kanały odbiorcy komunikacji.

W trakcie 3 dni zajęć każdy będzie miał okazję zweryfikować swoje obecne umiejętności i podnieść kompetencje do najwyższych poziomów na płaszczyźnie wywierania wpływu. Pokażemy siłę mowy ciała, nauczymy odczytywać mikroekspresje i kalibrować odbiorców swoich komunikatów. Perswazja jest najskuteczniejsza, gdy odpowiednio skalibrujemy odbiorcę dostosowując odpowiednio nasze działania, a jednocześnie nie zapomnimy o maskowaniu. Tego wszystkiego będzie można nauczyć się na naszych warsztatach.

Warsztaty trwają 3 dni (24 godziny edukacyjne).

FLOW GROUP-020-kopia


MISTRZ PERSWAZJI

ZAGADNIENIA
DZIEŃ 1

Perswazyjne struktury językowe

Uczestnicy szkolenia wspólnie zdefiniują najbardziej perswazyjne struktury lingwistyczne i przećwiczą w praktyce umiejętności posługiwania się nimi. Zagadnienie to podsumowuje wiedzę i kompetencje uczestników oraz systematyzuje nabyte do tej pory umiejętności perswazyjne.

Umysł świadomy – umysł nieświadomy

Zagadnienia związane z budową umysłu.
Najnowsze badania dotyczące części nieświadomej umysłu i ich wpływ na narzędzia perswazyjne.

Implikacje – wstęp do języka hipnotycznego

Uczestnicy zapoznają się ze strukturą, rodzajami i budową implikacji. Będą samodzielnie tworzyć teksty perswazyjne oparte o tę formę lingwistyczną.

Łączniki (kasowniki)

Złożenia lingwistyczne i ich działanie na płaszczyźnie wywierania wpływu. Budowanie tekstów perswazyjnych z ich wykorzystaniem.

Presupozycje

Podział i struktura presupozycji.
Wykorzystywanie presupozycji w perswazji werbalnej i w tworzeniu tekstów perswazyjnych.
Łączenie presupozycji z wcześniej poznanymi strukturami lingwistycznymi.

DZIEŃ 2

Metamodel języka

Zapoznanie się z takimi elementami meta modelu jak: usuwanie, generalizowanie i zniekształcanie. Metamodel pomaga w zmianie przekonań, a umiejętność zmiany przekonań jest kluczem do efektywnej perswazji.

Wpływ emocji na mowę ciała

Uczestnicy dowiedzą się, czym są manipulatory, ilustratory, regulatory i emblematy. Podczas ćwiczeń uczestnicy nauczą się, jak rozpoznawać prawdziwość intencji innych ludzi.

Metaprogramy

Metaprogramy są jednym z najważniejszych narzędzi, które pomaga budować zaawansowane komunikaty perswazyjne. Uczestnicy przećwiczą osiem różnych metaprogramów, dzięki czemu każdy będzie potrafił wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Systemy reprezentacji – metoda VAKOG

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe systemy reprezentacji: wizualny, kinestetyczny i słuchowy. Ćwiczenia pozwolą na sprawdzenie, jak funkcjonuje nasz mózg.

DZIEŃ 3

Systematyka mikroekspresji twarzy

Ludzka twarz jest w stanie wyrażać wiele emocji, takich jak np.: strach, złość, smutek czy radość. Nauka rozpoznawania oraz kontrolowania mikroekspresji twarzy pozwoli na odczytanie, co czują i myślą inni ludzie.

Twarz, jako źródło mikroekspresji – metoda F.A.C.S.

Uczestnicy dowiedzą się, jakie ruchy i ekspresje może wykonywać ludzka twarz. Przeanalizowane zostaną ruchy nazywane Action Units, które służą do interpretowania ruchów mięśni twarzy.

Interpretacja mikroekspresji metodą M.E.T.T.

Uczestnicy dowiedzą się, jak interpretować Action Units w mikroekspresjach. Przeanalizowane zostaną ruchy mięśni twarzy w różnych przypadkach występujących w zależności od pojawiającej się emocji.

Zaawansowane struktury zintegrowane

Połączenie narzędzi lingwistycznych z mową ciała i mikroekspresjami. Ćwiczenia pozwolą na nauczenie się korzystania z umiejętności werbalnych i pozawerbalnych. Struktury te są najsilniejszymi strategiami perswazyjnymi.

Rapport zintegrowany

Zaawansowane narzędzia i strategie tworzenia doskonałego dopasowania się (pacingu) i prowadzenia rozmówcy (leadingu). Wysokie umiejętności tworzenia rapportu są gruntem, który otwiera drogę do skutecznej perswazji.

Zapraszamy do kontaktu z nami!