NEGOCJACJE I PERSWAZJA

1


DLA KOGO?


Szkolenie jest idealne dla wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe i podnieść kompetencje do najwyższych poziomów na płaszczyźnie wywierania wpływu.

Sztuka perswazji i negocjacji, czyli w jaki sposób zwracać uwagę na to, co istotne oraz wykorzystać naturalne zachowania i reakcje wspólne dla wszystkich ludzi, aby skutecznie wywierać na nich wpływ.


CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest rozwój umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, poznanie własnych zasobów i predyspozycji, które prowadzą do uzyskania spodziewanego rezultatu biznesowego przy zachowaniu dobrych relacji z partnerem.

Pokażemy Ci siłę mowy ciała, nauczymy jak umiejętnie negocjować, odczytywać mikroekspresje twarzy i kalibrować odbiorców swoich komunikatów.

Szkolenie łączy w sobie elementy perswazji werbalnej, pozawerbalnej i technik negocjacyjnych, które w sumie dają struktury zintegrowane.


UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ


– Jakie są najskuteczniejsze techniki negocjacyjne i jak je zastosować,

– Jak odczytywać mikroekspresje i kalibrować odbiorców swoich komunikatów,

– Jak odpowiednio dobrać argumenty w negocjacjach,

– Czym są metaprogramy, metamodel językowy, presupozycje, perswazyjne struktury językowe oraz jak je stosować w praktyce,

– Jak bronić się przed próbami manipulacji i właściwie reagować na stosowane przez rozmówcę taktyki,

– Jak za pośrednictwem komunikatów werbalnych, mowy ciała i innych środków wyrazu efektywne wywierać wpływ.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!