Organizacja i zarządzanie czasem – SZKOLENIE ONLINE

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania czasem i organizacji czasu pracy oraz motywowania się. Uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, zarządzania sobą w czasie.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są nowoczesne techniki i metody zarządzania czasem?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i zarządzania czasem?
 • Na co zwrócić uwagę w takcie planowania pracy?
 • Jak wyznaczać sobie cele?
 • Jak priorytetyzować cele i działania?

 Czas trwania szkolenia: 5 h ( 2 x 2,5h)

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które chcą nauczyć się lepiej zarządzać swoim czasem, a także pracować efektywniej i wydajniej. Szkolenie jest również przydatne dla wszystkich, którzy z powodu panującej epidemii pracują zdalnie lub z domu.

Organizacja:

 • Termin szkolenia: 13 – 14 maja 2020 r.  
 • Czas trwania: 5 h ( 2 x 2,5h)
 • Rozpoczęcie/zakończenie szkolenia: 

Środa (13.05)

9:00 – 11:30,

Czwartek (14.05)

9:00 – 11:30,

 • Platforma szkoleniowa: ZOOM

Uczestnicy otrzymają loginy do platformy przed szkoleniem

Cena szkolenia:

 • Cena za udział w szkoleniu online wynosi: 299 zł + VAT/ za os.
 • Materiały szkoleniowe w wersji online: w cenie szkolenia
 • Materiały w formie drukowanej: 49 zł + VAT/ za os.

Materiały drukowane są wysyłane kurierem przed szkoleniem na adres wskazany przez uczestnika

Moduł I

 1. Organizacja czasu pracy i budowanie celu.

Umiejętne gospodarowanie czasem i wyznaczanie celów pozwala na uniknięcie stresujących sytuacji i wypracowanie standardów własnej pracy.

 • Mapa wizyjna.
 • Sposoby planowania dnia pracy / tygodnia pracy.
 • Określenie celu za pomocą metody SMART.
 • Kontrola i weryfikacja celów i zadań.
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i długoterminowych.
 • Co zrobić, aby dotarcie do celu było łatwiejsze?
 1. Sztuka priorytetyzacji zadań.
 • Sztuka priorytetyzacji zadań w dążeniu do określonych celów.
 • Metody priorytetyzacji.

 Moduł II

 1. Skuteczna realizacja zadań
 • Określanie czasu wykonania
 • Asertywność, droga do oszczędności czasu.
 • Najczęstsze błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem.
 • Time Box’y
 1. Motywowanie siebie.
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Sposoby motywowania:
  • Metoda słonia.
  • Metoda pełnego obrazu.
  • Metoda rytuału

 

Biznesowa Łukasz Kaca257522

Łukasz Kaca – założyciel i zarządzający firmą szkoleniową True Flow oraz Flow Agro. Certyfikowany Coach i Trener. Czynny wykładowca na Uniwersytecie SWPS na kierunku Psychologia. Z wykształcenia magister inżynier, ukończył Politechnikę Warszawską.

Z branżą Agro związany od 2008 roku.

Posiada wysokie kompetencje związane z Personal Branding’iem i Business Branding’iem, marketingiem, perswazją, sprzedażą oraz odczytem ludzkich procesów myślowych i emocji za pomocą mowy ciała i mikroekspresji na podstawie wiedzy wywodzącej się od Paula Ekmana. Realizuje warsztaty z wywierania wpływu, sprzedaży, zarządzania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, sztuki wystąpień publicznych, kreowania wizerunku, motywacji oraz odczytywania stanów emocjonalnych i procesów myślowych, a także wykrywania kłamstwa.

Ma za sobą ponad 300 szkoleń i kilka tysięcy wyszkolonych osób. Tylko od 2016 roku przeszkolił ponad sto czterdzieści firm. Szkolenia prowadzi w języku polskim oraz angielskim. W swojej pracy łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych.

 

Zapraszamy do kontaktu:

PATRYCJA NIEWĘGŁOWSKA

Specjalista ds. sprzedaży szkoleń

tel.: +48 690 019 505
e-mail: p.nieweglowska@flowagro.pl