SZKOLENIA HANDLOWE

pobierz-pdf

Pobierz ofertę szkoleń handlowych

 


OFERTA SZKOLEŃ HANDLOWYCH


1. Szkolenie: Budowanie relacji z klientem w branży agro

Kluczem do sukcesu w sprzedaży w branży rolniczej jest budowanie agreement-2548142_960_720relacji z klientami. Sympatia i zaufanie klienta do handlowca i firmy to podstawa. Lojalność w branży jest bardzo istotna. Klienci kupują przede wszystkim od handlowców budzących sympatię, których darzą zaufaniem – to efekt dobrze zbudowanych relacji.

Szkolenie skupia się na technikach umożliwiających poznanie klienta, jego sposobu myślenia, komunikowania się, motywach podejmowania decyzji o zakupie. Znając klienta zdecydowanie łatwiej nam jest zbudować relację i odpowiednio zaprezentować produkt pod jego potrzeby.


2. Szkolenie: Techniki sprzedaży i negocjacji w branży agro

Specyfika branży rolniczej wymaga umiejętności właściwego dobierania argumentów do klienta oraz stosowania technik sprzedaży i negocjacji adekwatnej do sytuacji.

Częstym problemem w branży rolniczej jest umiejętność zaprezentowania klientom korzyści z zakupu produktów i porównania korzyści z ceną zakupu. Wiara w produkt, wzbudzenie zainteresowania klienta, wykazanie klientom opłacalności dokonania zakupu jest kluczem do sukcesu.

Handlowcy często popełniają ten sam błąd sprzedając cenę produktu, a nie sam produkt. Na szkoleniu szczególną uwagę zwrócimy na techniki sprzedaży, prezentacji produktu, zbijania wątpliwości klienta oraz doboru odpowiednich argumentów do sytuacji i klienta, nie ograniczając się tylko do ceny produktu.


3. Szkolenie: Współpraca z trudnym klientem w branży agro

Trudny klient to klient niezadowolony, rozżalony, zadający dużo pytań, 1czasem agresywny. W obliczu dużej konkurencji i dostępności produktów trudny klient to osoba, z którą należy współpracować na najwyższym poziomie, pamiętając, że niezadowolony – przekaże swoją negatywną opinię innym.

Szkolenie to ma na celu nauczyć umiejętności, które pozwolą na radzenie sobie w sytuacji obsługi wymagających, trudnych klientów oraz zmianę ich nastawienia na pozytywne, co pomoże w przyjemnej i skutecznej współpracy.


4. Szkolenie: Sztuka skutecznych negocjacji

W biznesie rolniczym żadna sprzedaż nie obędzie się bez negocjacji. Negocjacje to nic innego jak gra słowna, aby wygrać tą grę musimy zapoznać się z strategiami i technikami negocjacyjnymi.

Szkolenie to ma na celu przekazać kompleksową wiedzę potrzebną do prowadzenia efektywnych negocjacji w branży rolniczej. Uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, poznać własne zasoby i predyspozycje w tym zakresie – takie, które prowadzą do uzyskania spodziewanego rezultatu biznesowego przy zachowaniu dobrych relacji z klientem.


5. Szkolenie: Techniki wywierania wpływu – Sztuka skutecznej perswazji

Perswazja i wywieranie wpływu to pojęcia, które przez lata 1obrastały mitami zupełnie niesłusznie. Perswazje stosujemy na co dzień w sprzedaży, często nieświadomie. Handlowcy skutecznie komunikując się z klientem wywierają na niego wpływ.

Tylko umiejętne i świadome wykorzystywanie perswazji daje oczekiwany rezultat. Aby tego dokonać handlowcy muszą zrozumieć, jak działa umysł, jak go kontrolować i im zarządzać.

Szkolenie pokazuje jaką magię mają słowa, jak ważny jest sposób wypowiedzi, intencja i mowa ciała. Na konkretnych przykładach, na każdym etapie sprzedaży uczestnicy doświadczą potęgę perswazji.


 6. Szkolenie: Skuteczna obrona ceny i zamykanie sprzedaży

W sytuacji braku sprzedaży często słyszymy od handlowców „nie da się”, „konkurencja ma taniej”, „cena za wysoka”. Problem zazwyczaj tkwi w podejściu handlowców i ich przekonaniach, że tak właśnie jest. Jeżeli tak podejdziemy do sprzedaży, nie ma możliwość, żeby zakończyła się ona sukcesem.

Sposób myślenia handlowców ich uprzedzenia i przekonania bezpośrednio wpływają na efekty sprzedaży. Na szkoleniu będą omawiane konkretne sytuacje, podstawowe błędy przy finalizowaniu transakcji. Uczestnicy poznają najskuteczniejsze techniki komunikowania ceny, jej obrony, porównywania z konkurencją, reagowania na zastrzeżenia klienta oraz zamykania sprzedaży.


7. Szkolenie: Sprzedaż telefoniczna

Sprzedaż telefoniczna jest nieodłącznym elementem działalności firm 1handlowych w branży rolniczej. Telefon jest podstawowym narzędziem umożliwiających komunikację z klientami. Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych jest istotna zarówno z punktu widzenia telefonicznego sprzedawcy, jak i przedstawiciela handlowego podczas umawiania wizyt.

Niestety często sprzedawcy nie są odpowiednio przeszkoleni do skutecznego prowadzenia rozmów handlowych przez telefon. Trudności z jakimi się spotykają to m.in.: „przejście” przez sekretariat, problem z skupieniem uwagi i zainteresowaniem klienta, radzenie sobie z różnymi wymówkami ze strony klienta czy brak czasu rozmówcy. Liczne odmowy zniechęcają sprzedawców. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jakie są skuteczne techniki sprzedaży przez telefon. Poznanie tych technik spowoduje wzrost liczby wizyt handlowych, wysłanych ofert i pozyskanych klientów oraz zwiększenie wyników sprzedaży.


8. Szkolenie: Techniki sprzedaży „za lady”

Sprzedaż detaliczna jest nieodłącznym elementem handlu w branży rolniczej. Szkolenie przygotowane jest pod sprzedawców w sklepach firmowych oraz hurtowaniach. Rola sprzedawcy nie kończy się tylko na wydaniu towaru, ale przede wszystkim na doradztwie. Klienci często mają wątpliwości, są niezdecydowani w tej sytuacji sprzedawca musi być jednocześnie doradcą klienta. Na szkoleniu omawiane również będą sytuacje radzenia sobie z klientami roszczeniowymi, trudnymi, czasem agresywnymi.


9. Szkolenie: Obsługa regionu sprzedaży – zarządzanie regionem sprzedaży

Często handlowcy za dużo czasu i kosztów przeznaczają na obsługęoffice-594132_960_720 klientów, którzy nie są zainteresowany zakupem produktu, zamiast skupić się na potencjalnych bądź stałych klientach.

Niewłaściwa organizacja pracy powoduje, że handlowcy koncentrują się na sprawach administracyjnych, przykładając mniejszą wagę do sprzedaży.

Szkolenie pokazuje jak właściwie zarządzać sowim regionem – zaczynając od oceny atrakcyjności klientów, poprzez koncentrację aktywności na atrakcyjnych segmentach rynku, planowanie aktywności handlowej i zarządzanie czasem sprzedażowym – aby handlowcy – menedżerowie regionu osiągali lepsze wyniki w sprzedaży.


10. Szkolenie: Współpraca z dilerami. Tworzenie sieci dilerskiej.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach współpracujących z dealerami, odpowiedzialnych za wyniki sprzedaży dystrybucyjnej. Szkolenie pokazuje, jak zbudować skuteczną strategię sprzedaży dealerskiej oraz podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi.

Aby poprawić współpracy z dealerami ważne jest tworzenie indywidualnych strategii dla konkretnych dilerów. Należy też pamiętać, aby strategia i struktura sieci dilerskiej była zgodna z wizją i celami firmy. Znajomość nowoczesnych metod sprzedaży, strategii zarządzania czasem, podstaw odczytu ludzi, sposobów motywowania współpracowników oraz zasad skutecznej komunikacji i delegowania obowiązków daje nam możliwość na usprawnienie współpracy i zwiększenie wyników sprzedaży dystrybucyjnej.


11. Szkolenie: Budowanie tożsamości handlowca spójnej z polityką firmy

Jednym z problemów branży jest zbudowanie stałego zespołu business-2879470_960_720handlowego. Częste rotacje pracowników z konkurencji do konkurencji przyczyniają się do tego, że handlowcy nie przywiązują wagi do marki i firmy.

Szkolenie skupia się na budowaniu tożsamości handlowca spójnej z polityką firmy. Handlowcy reprezentują firmę na zewnątrz, dlatego tak ważne jest, aby kierowali się tymi samymi wartościami. Warsztat ma na celu uświadomić uczestnikom, jak ważne jest przywiązanie do firmy, wiara w produkt i markę. Tylko świadomy tego handlowiec jest w stanie wznieść się na wyżyny sprzedaży.


12. Szkolenie: Dzień pracy skutecznego handlowca

Rutyna często gubi handlowców. Złe planowanie wizyt u klientów generuje dodatkowe koszty, a brak organizacji pracy doprowadzają do spadku efektywności handlowców. Właściwe zarzadzanie i organizacja czasu doprowadzają do zwiększenia motywacji. Uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu oraz skutecznego motywowania siebie.


13. Szkolenie: Skuteczna oferta handlowa.

Ważną rzeczą w pracy handlowa jest umiejętność przygotowania signature-2003808_960_720atrakcyjnych ofert handlowych. Ze względu na brak czasu klienci często pobieżnie przeglądają przygotowane przez nas oferty. W ciągu 2-5 sekund ważą się losy ofert handlowych. W tak krótkim czasie oferta powinna przyciągnąć uwagę klienta, zaciekawić, skłonić do przeczytania. Jeśli tak się nie stanie, oferta prawdopodobnie wyląduje w koszu klienta. Szkolenie pokazuje, na co zwrócić uwagę przygotowując ofertę dla klienta. Skuteczna oferta musi mieć odpowiednią strukturę informacji, dobrze napisane nagłówki, perswazyjny tekst i atrakcyjną szatę graficzną.


14. Szkolenie: Skuteczna prezentacja produktów i firmy (na pokazach polowych, targach rolniczych itp.)

W branży rolniczej stałym elementem pracy handlowców są wszelkie wystąpienia, podczas których prezentowane są firmy oraz produkty. Odbywa się to zarówno na pokazach polowych, targach rolniczych czy organizowanych szkoleniach dla klientów.

Dobre wystąpienie nie zależy tylko od właściwie przygotowanej merytoryki, pracy z broszurą ofertową lub prezentacją multimedialną. Tak naprawdę jego magia tkwi w tym, jakie wrażenie mówca wywiera na swoich odbiorcach, poprzez m.in. dobór słów, postawę, gestykulację, modulowanie głosem i poświęcanie uwagi…

Prawidłowo przygotowane wystąpienie powinno wyróżnić się na tyle innych prezentacji. Podczas wystąpienia mówca powinien przyciągnąć uwagę klienta, zaciekawić, skłonić do pytań.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieć okazję wzbogacić swój warsztat w wiedzę i techniki potrzebne do przygotowanie dobrego wystąpienia publicznego.

Zapraszamy do kontaktu z nami!