SZKOLENIA DLA SERWISU I DZIAŁU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

1Szkolenie jest adresowane dla pracowników serwisu oraz pracowników działu części zamiennych utrzymujących stały kontakt z klientem.

Dział posprzedażowy (serwis i dział części zamiennych) jest fundamentem utrzymania firmy. Pracownicy serwisu, jak i części zamiennych odpowiadają za utrzymanie relacji z klientami i od ich podejścia i komunikacji zależy, jak firma jest postrzegana przez klientów.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się: jakie są najczęściej popełnianie błędy podczas wizyt serwisowych, jak radzić sobie z zastrzeżeniami klientów, jakie pytania powinny paść podczas wizyty u klienta, jak kontrolować swoje emocje, jak dbać o wizerunek firmy. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili określić swoje kompetencje i sposób działania podczas wizyt serwisowych.

uśmiechnięty-kierownik-z-rękami-krzyżować-w-magazynie_13339-140966Szkolenie jest dedykowane kierownikom serwisu oraz kierownikom działów części zamiennych, którzy pragną zbudować skuteczną strategię sprzedaży usług posprzedażowych, oraz podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi.

Ścisła współpraca działu części zamiennych i serwisu jest bardzo ważna. Tylko wspólna strategia sprzedażowa działów posprzedażowych przyniesie oczekiwane rezultaty.

Szkolenie pokazuje kierownikom, jak stworzyć odpowiednią strukturę działu posprzedażowego i zaplanować model współpracy działu serwisu i działu części zamiennych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać pracownikami, jak ich motywować oraz skutecznie delegować obowiązki.

Zapraszamy do kontaktu z nami.