Szkolenie menedżerskie

 

Uczestnicy:

 

Szkolenie jest dedykowane menedżerom i dyrektorom firm, którzy pragną podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi, a także usprawnić swoje działanie w roli lidera.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zwiększyć kompetencje menedżerów, które wpłyną na poprawę efektywności pracy zespołu. 

Podczas szkolenia będą doskonalone umiejętności kierowania zespołem, planowania i organizacji czasu pracy.

 

Uczestnicy poznają swój potencjał lidera. Udział  w warsztacie rozwinie i udoskonali kompetencje komunikacyjne. Szkolenie zwiększy motywacje pracowników do realizacji powierzonych zadań.

 

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 

 • Jakie są ich mocne i słabe stron jako lidera zespołu?

 • Jak efektywnie kierować zespołem?

 • Jak planować i organizować czas pracy?

 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i zarządzania czasem?

 • Jak skutecznie wspierać, motywować zespół?

 • Jak zwiększyć zaangażowanie podwładnych?

 •  Jak odpowiednio delegować zadania?

 •  Jak komunikować się asertywnie?

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Planować i organizować czas pracy swoich podwładnych.

 • Zarządzać zespołem i wykorzystywać technik wpływania na jego efektywność.

 • Podejmować strategiczne decyzje, a także motywować swoich pracowników i odpowiednio wykorzystywać ich potencjał.

 • Umiejętnie zarządzać ludźmi i delegować obowiązki,

 • Określić kompetencje pracowników, a także egzekwować obowiązki w umiejętny sposób.

 • Odczytać potrzeby pracowników i dobrać system motywacyjny do człowieka.

 • Efektywnie komunikować się z pracownikiem, a w trudnych sytuacjach zachować się asertywnie.

Metody szkoleniowe:

 

 • Elementy coachingu, 

 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • Dyskusje i burze mózgów, 

 • Case study (analizy przypadków).

Organizacja:

 

 • Termin szkolenia: 06 – 07 września 2018 r., 

 • Czas trwania: 2 dni (14 h),

 • Rozpoczęcie/zakończenie szkolenia: 9:00 – 16:00,

 • Lunch: 13:00,

 • Grupa szkoleniowa: do 10 osób.

 •  Miejsce szkolenia: Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa

Cena szkolenia:

 •  Cena za udział w dwudniowym szkoleniu wynosi: 990 zł + VAT/ za os.

Koszt inwestycji pokrywa:

 

 • Trenera,

 • Sala szkoleniowa,

 • Catering: dwudaniowy lunch oraz nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce),

 • Wszystkie materiały, ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w trakcie zajęć, Certyfikaty ukończenia warsztatu.

 

Program szkolenia menedżerskiego:

 

 

Planowanie i organizacja czasu pracy menedżera.

1. Mapa wizyjna – technika pozwalająca na stworzenie strategii działania.

 • Ocena stanu aktualnego i sprecyzowanie celu strategii.

 • Sposoby na wdrożenie wizji i strategii

2. Metoda określania i realizacji celu – METODA SMART.

 • Co zrobić, aby dotarcie do celu było łatwiejsze_

 • Na co zwrócić uwagę w takcie planowania?

 • Kontrola i weryfikacja celów i zadań.

 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i długoterminowych.

2. Delegowanie i egzekwowanie zadań.

 • Priorytetyzowanie obowiązków – reguła Pareto.

 • Zasada Zegara.

 • Operowanie na faktach i logice podczas delegowania.

 • Przekazywanie odpowiedzialności pracownikom.

 • Angażowanie pracowników poprzez zwiększanie ich odpowiedzialności.

 • Elementy pracy z zespołem i umiejętne wyznaczanie i egzekwowanie zadań.

 •  Feedback.

 

Budowanie relacji z podwładnymi:

1.  Analiza transakcyjna – klucz do skutecznej komunikacji z pracownikiem.

 • Zagadnienia związane z teorią gier Erica Berne’a.

 • Bariery w komunikacji z podwładnym, a ich wpływ na późniejsze relacje.

 • Dobór odpowiednich postaw w rozmowie z podwładnym. 

2. Metamodel – technika pomagająca w rozwiązywaniu konfliktów.

 • Usunięcia,

 • Zniekształcenia,

 • Generalizacje.

3. Sleight of mouth – technika pozwalająca menedżerom skutecznie zmieniać opory i przekonania pracowników.

 •  Hierarchia wartości – łączenie przekonania z wyższą wartością.

 •  Intencja – znalezienie aspektu pozytywnego.

 • Przedefiniowanie znaczenia – zmiana słów i formy przekonania na bardziej pozytywne.

 • Konsekwencje – znalezienie konsekwencji, które podważa przekonanie.

 • Poziom szczegółu – analiza przekonania pod kątem jego szczegółów.

 • Poziom ogółu – analiza przekonania pod kątem ogólnym.

 • Kontrprzykład – sytuacja, która podważa przekonanie.

 • Odniesienie personalne – przeniesienie przykładu na konkretną osobę.

 • Zmiana rezultatu – znalezienie innego rezultatu przekonania.

 • Zmiana ramy – umiejscowienie przekonania w innym kontekście.

 4. Odczyt ludzi jako narzędzie zarządzania.

 • Wpływ mowy ciała i intonacji na komunikację.

 • Najczęstsze oznaki kłamstwa.

Klasyfikacja typów myślenia pracownika:

 • Autorytet Wewnętrzny – Autorytet Zewnętrzny

 •  Egoizm – Altruizm

 • Dążenie – Unikanie

 • Podobieństwa – Różnice

5. Motywowanie siebie i ludzi.

 • Metoda słonia.

 • Metoda pełnego obrazu.

 • Metoda nagradzania i rytuału.

TRENER

Łukasz Kaca – założyciel i zarządzający firmą szkoleniową True Flow oraz Flow Agro. Certyfikowany Coach i Trener. Czynny wykładowca na Uniwersytecie SWPS na kierunku Psychologia. Z wykształcenia magister inżynier, ukończył Politechnikę Warszawską. 

Z branżą Agro związany od 2008 roku.

Posiada wysokie kompetencje związane z perswazją, sprzedażą oraz odczytem ludzkich procesów myślowych i emocji za pomocą mowy ciała i mikroekspresji na podstawie wiedzy wywodzącej się od Paula Ekmana. 

Realizuje warsztaty z wywierania wpływu, sprzedaży, zarządzania oraz odczytywania stanów emocjonalnych i procesów myślowych

Biegle włada językiem angielskim. Prywatnie muzyk realizujący swoje hobby grając na gitarze, basie lub ukulele.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Wysocka

Koordynator ds. szkoleń
tel.: +48 690 019 460
e-mail: k.wysocka@flowagro.pl