Default title

pobierz-pdfPobierz program i formularz zgłoszeniowy

DO KOGOmanager-454866_960_720


Szkolenie jest dedykowane menedżerom i dyrektorom firm, którzy pragną podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi, a także usprawnić swoje działanie w roli lidera.

CEL SZKOLENIA


Szkolenie ma na celu zwiększyć kompetencje menedżerów, które wpłyną na poprawę efektywności pracy zespołu. Podczas szkolenia będą doskonalone umiejętności kierowania zespołem, planowania i organizacji czasu pracy. Uczestnicy poznają swój potencjał lidera. Udział w warsztacie rozwinie i udoskonali kompetencje komunikacyjne. Szkolenie zwiększy motywacje pracowników do realizacji powierzonych zadań.

UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ


Na szkoleniu dowiesz się: - Jakie są ich mocne i słabe stron jako lidera zespołu? - Jak efektywnie kierować zespołem? - Jak planować i organizować czas pracy? - Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i zarządzania czasem? - Jak skutecznie wspierać, motywować zespół? - Jak zwiększyć zaangażowanie podwładnych? - Jak odpowiednio delegować zadania? - Jak komunikować się asertywnie?   Po szkoleniu będziesz potrafił: - Planować i organizować czas pracy swoich podwładnych. - Zarządzać zespołem i wykorzystywać technik wpływania na jego efektywność. - Podejmować strategiczne decyzje, a także motywować swoich pracowników i odpowiednio wykorzystywać ich potencjał. - Efektywnie komunikować się z pracownikiem, a w trudnych sytuacjach zachować się asertywnie.

METODY SZKOLENIOWE


- Elementy coachingu - Ćwiczenia indywidualne i zespołowe - Dyskusje i burze mózgów - Studia przypadków - Analiza zachowań

ORGANIZACJA


- Termin szkolenia: 06 - 07 września 2018 r., Warszawa, - Czas trwania: 2 dni (14 godzin dydaktycznych), - Rozpoczęcie szkolenia: 9:00, - Lunch: 13:00, - Zakończenia szkolenia: 16:00, - Grupa szkoleniowa: do 10 osób.

CENA SZKOLENIA


Cena szkolenia: 990 zł + 23% VAT /os. W cenę szkolenia otwartego wliczone są: - Sala szkoleniowa - Trener - Catering: przerwy kawowe, lunch - Wszystkie materiały, ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w trakcie zajęć - Certyfikaty ukończenia warsztatu *Program oraz cena szkolenia zamkniętego jest ustalana indywidualnie.

PROGRAM SZKOLENIA MENEDŻERSKIEGO: ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE


I. Planowanie i organizacja czasu pracy menedżera.   1. Mapa wizyjna - technika pozwalająca na stworzenie strategii działania. • Ocena stanu aktualnego i sprecyzowanie celu strategii. • Sposoby na wdrożenie wizji i strategii.   2. Metoda określania i realizacji celu – METODA SMART. • Co zrobić, aby dotarcie do celu było łatwiejsze? • Na co zwrócić uwagę w takcie planowania? • Kontrola i weryfikacja celów i zadań. • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i długoterminowych.   3. Delegowanie obowiązków. • Priorytetyzowanie obowiązków – reguła Pareto. • Zasada Zegara. • Operowanie na faktach i logice podczas delegowania. • Przekazywanie odpowiedzialności pracownikom. • Angażowanie pracowników poprzez zwiększanie ich odpowiedzialności. • Elementy pracy z zespołem i umiejętne wyznaczanie i egzekwowanie zadań.   II. Budowanie relacji z podwładnymi:   1. Analiza transakcyjna - klucz do skutecznej komunikacji z pracownikiem. • Zagadnienia związane z teorią gier Erica Berne’a. • Bariery w komunikacji z podwładnym, a ich wpływ na późniejsze relacje. • Dobór odpowiednich postaw w rozmowie z podwładnym.   2. Metamodel – technika pomagająca w rozwiązywaniu konfliktów. • Usunięcia, • Zniekształcenia, • Generalizacje.   3. Sleight of mouth – technika pozwalająca menedżerom skutecznie zmieniać opory i przekonania pracowników. • Hierarchia wartości – łączenie przekonania z wyższą wartością. • Intencja – znalezienie aspektu pozytywnego. • Przedefiniowanie znaczenia – zmiana słów i formy przekonania na bardziej pozytywne. • Konsekwencje – znalezienie konsekwencji, które podważa przekonanie. • Poziom szczegółu – analiza przekonania pod kątem jego szczegółów. • Poziom ogółu – analiza przekonania pod kątem ogólnym. • Kontrprzykład – sytuacja, która podważa przekonanie. • Odniesienie personalne – przeniesienie przykładu na konkretną osobę. • Zmiana rezultatu – znalezienie innego rezultatu przekonania. • Zmiana ramy – umiejscowienie przekonania w innym kontekście.   4. Odczyt ludzi jako narzędzie zarządzania. • Wpływ mowy ciała i intonacji na komunikację. • Najczęstsze oznaki kłamstwa. Klasyfikacja typów myślenia pracownika: • Autorytet Wewnętrzny – Autorytet Zewnętrzny • Egoizm – Altruizm • Dążenie – Unikanie • Podobieństwa – Różnice   5. Motywowanie siebie i ludzi. • Metoda słonia. • Metoda pełnego obrazu. • Metoda nagradzania i rytuału.  

TRENER


FLOW GROUP-098Łukasz Kaca - Założyciel i zarządzający Flow Agro. Certyfikowany coach i trener. Z branżą Agro związany od 2008 roku. Przez kilka ostatnich lat kierownik sprzedaży w firmie Tornum Polska Sp. z o.o. specjalizującej się w tworzeniu systemów do suszenia i magazynowania ziarna.

Posiada wysokie kompetencje związane z perswazją, sprzedażą oraz odczytem ludzkich procesów myślowych i emocji za pomocą mowy ciała i mikroekspresji na podstawie wiedzy wywodzącej się od Paula Ekmana.

Realizuje warsztaty z wywierania wpływu, sprzedaży, zarządzania oraz odczytywania stanów emocjonalnych i procesów myślowych.

Z wykształcenia magister inżynier, ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku elektrotechnika ze specjalizacją z automatyki.


ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA


KAROLINA WYSOCKAFLOW GROUP-016-kopia Koordynator ds. szkoleń tel. 690 019 460 k.wysocka@flowagro.pl ŁUKASZ KACA CEO FLOW AGRO/TRENER tel. 608 029 648 l.kaca@flowagro.pl Dołącz do grona zadowolonych klientów.

Default title