Zespół

ŁUKASZ KACA

Założyciel i zarządzający firmą szkoleniową Flow Agro oraz True Flow. Certyfikowany Coach i Trener. Czynny wykładowca na Uniwersytecie SWPS na kierunku Psychologia. Z wykształcenia magister inżynier, ukończył Politechnikę Warszawską.

Z branżą Agro związany od 2008 roku. Swoje doświadczenie praktyczne zdobywał w dużych korporacjach międzynarodowych. Przez kilka lat był kierownikiem sprzedaży w firmie Tornum Polska Sp. z o.o. specjalizującej się w tworzeniu systemów do suszenia i magazynowania ziarna. Odnosił wiele sukcesów handlowych, podpisując wielomilionowe kontrakty. Nawiązywał relacje z rolnikami, które owocują do dnia dzisiejszego.

W grudniu 2015 roku został głównym Partnerem Merytorycznym Agro Akademii, podczas, której omawiał aspekty cyfryzacji w rolnictwie, globalizacji rolnictwa, PROW 2014 – 2020.
Posiada wysokie kompetencje związane z Personal Branding’iem i Business Branding’iem, marketingiem, perswazją, sprzedażą oraz odczytem ludzkich procesów myślowych i emocji za pomocą mowy ciała i mikroekspresji na podstawie wiedzy wywodzącej się od Paula Ekmana. Realizuje warsztaty z kreowania wizerunku, marketingu, wywierania wpływu, sprzedaży, zarządzania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, sztuki wystąpień publicznych, motywacji oraz odczytywania stanów emocjonalnych i procesów myślowych, a także wykrywania kłamstwa.

Niejednokrotnie wynajmowany jako doradca podczas fuzji, przejęć oraz kluczowych negocjacji w firmach. Posiada również doświadczenie przy realizacji projektów z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, zmian strukturalnych oraz organizacyjnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, projektowania i wdrażania systemów motywacyjnych i płacowych.

Ma za sobą ponad 500 szkoleń i kilka tysięcy wyszkolonych osób. Od 2016 roku przeszkolił ponad dwieście firm z branży rolnej. Szkolenia prowadzi w języku polskim oraz angielskim. W swojej pracy łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych.

KAROLINA WYSOCKA

Koordynator projektów szkoleniowych Flow AGRO.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sprzedaży i organizacji konferencji, szkoleń dla kadry menadżerskiej oraz specjalistów różnych branż polskiego biznesu. Przez kilka lat pełniła funkcję kierownika zespołu sprzedaży projektów szkoleniowych.

Od ponad czterech lat współpracuje z firmami w branży rolniczej (maszynowymi, paszowymi, nawozowymi, zajmującymi się sprzedażą nasion i środków ochrony roślin, sadowniczymi, ogrodniczymi itp.).

Odpowiada za budowanie relacji z klientami, przygotowywanie ofert, negocjowanie warunków umów, realizacje i rozliczanie szkoleń, pozyskiwanie dofinansowań na szkolenia w ramach KFS, współpracę z trenerami oraz hotelami.

Codzienny kontakt z firmami umożliwia poznanie problematyki, specyfiki branży agro oraz zapotrzebowania na szkolenia pracowników. Profesjonalne podeście do klientów, liczne rozmowy, spotkania i obecności na targach rolniczych przyczyniają się do owocnej współpracy oraz długotrwałych relacji z klientami.