SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ

starszy-menedżer-ze-składanymi-rękami-w-towarzystwie-swojego-zespołu_13339-4443Szkolenie ma na celu zwiększyć kompetencje menedżerów, które wpłyną na poprawę efektywności pracy zespołu.

Podczas szkolenia będą doskonalone umiejętności kierowania zespołem, planowania i organizacji czasu pracy. Uczestnicy poznają swój potencjał lidera. Udział w warsztacie rozwinie i udoskonali kompetencje komunikacyjne. Szkolenie zwiększy motywacje pracowników do realizacji powierzonych zadań.

Zarządzanie handlowcami na odległość nie jest rzeczą łatwą. Niezbędny staje się szybki przepływ informacji i sprawny komunikat zwrotny, ponieważ zarządzając ludźmi w terenie dużo trudniej jest skutecznie reagować na ewentualne niejasności, a także kontrolować i wyznaczać cele pracownikom. Dlatego też właściwe sterowanie komunikacją i wypracowanie standardów w zespole pomaga menedżerom skutecznie wzmacniać zaangażowanie pracowników oraz zwiększać ich potencjał zadaniowy niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

crop-kolegow-trzymając-się-za-ręce-razem_23-2147707745Zmotywowany, efektywny, zaangażowany zespół jest filarem prężnie działającej firmy i podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Stworzenie mocnego zespołu wymaga działań nastawionych na budowanie zespołowego poczucia celu i wartości, kreowania atmosfery efektywnej współpracy i efektywnej komunikacji, która gwarantuje sukces.

Szkolenie skupia się na metodach skutecznego rozwijania potencjału zespołu, budowania zaangażowania i chęć współpracy pracowników oraz zwiększenia efektywności pracy. Aby to osiągnąć należy pamiętać o zbudowaniu prawidłowej struktury działu, ścieżki rozwoju pracowników i motywacji.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach współpracujących z dealerami, odpowiedzialnych za wyniki sprzedaży dystrybucyjnej. Szkolenie pokazuje, jak zbudować skuteczną strategię sprzedaży dealerskiej oraz podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi.

Aby poprawić współpracy z dealerami ważne jest tworzenie indywidualnych strategii dla konkretnych dilerów. Należy też pamiętać, aby strategia i struktura sieci dilerskiej była zgodna z wizją i celami firmy. Znajomość nowoczesnych metod sprzedaży, strategii zarządzania czasem, podstaw odczytu ludzi, sposobów motywowania współpracowników oraz zasad skutecznej komunikacji i delegowania obowiązków daje nam możliwość na usprawnienie współpracy i zwiększenie wyników sprzedaży dystrybucyjnej.

mężczyzna-uśmiecha-się-garnitur-posiedzenia-przy-stole-z-kolegami-z-tyłu_1262-826„Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju i działania. 

Podnosi samoświadomość i pozwala dostrzegać dokonywane wybory. Dzięki coachingowi ludzie znajdują własne rozwiązania, rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowanie. 

Celem coachingu jest zasypanie przepaści między potencjałem a działaniem.”

Jenny Roggers, Karen Whittleworth, Andrew Gilbert.

Zapraszamy do kontaktu z nami.