SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ


OFERTA SZKOLEŃ DLA KADRY KIEROWNICZEJ


1. Szkolenie: Zarządzanie i motywowanie – Jak być lideremmężczyzna-uśmiecha-się-garnitur-posiedzenia-przy-stole-z-kolegami-z-tyłu_1262-826 planować, organizować czas i motywować ludzi.

Szkolenie ma na celu zwiększyć kompetencje menedżerów, które wpłyną na poprawę efektywności pracy zespołu.
Podczas szkolenia będą doskonalone umiejętności kierowania zespołem, planowania i organizacji czasu pracy. Uczestnicy poznają swój potencjał lidera. Udział w warsztacie rozwinie i udoskonali kompetencje komunikacyjne. Szkolenie zwiększy motywacje pracowników do realizacji powierzonych zadań.


2. Szkolenie: Zarządzanie grupą handlowców w terenie

Zarządzanie handlowcami na odległość nie jest rzeczą łatwą. Niezbędny staje się szybki przepływ informacji i sprawny komunikat zwrotny, ponieważ zarządzając ludźmi w terenie dużo trudniej jest skutecznie reagować na ewentualne niejasności, a także kontrolować i wyznaczać cele pracownikom. Dlatego też właściwe sterowanie komunikacją i wypracowanie standardów w zespole pomaga menedżerom skutecznie wzmacniać zaangażowanie pracowników oraz zwiększać ich potencjał zadaniowy niezależnie od miejsca wykonywania pracy.


3. Szkolenie: Budowanie efektywnego zespołu

Zmotywowany, efektywny, zaangażowany zespół jest filarem prężnie crop-kolegow-trzymając-się-za-ręce-razem_23-2147707745działającej firmy i podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Stworzenie mocnego zespołu wymaga działań nastawionych na budowanie zespołowego poczucia celu i wartości, kreowania atmosfery efektywnej współpracy i efektywnej komunikacji, która gwarantuje sukces.

Szkolenie skupia się na metodach skutecznego rozwijania potencjału zespołu, budowania zaangażowania i chęć współpracy pracowników oraz zwiększenia efektywności pracy. Aby to osiągnąć należy pamiętać o zbudowaniu prawidłowej struktury działu, ścieżki rozwoju pracowników i motywacji.


4. Menedżer w roli coacha. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?

„Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju i działania. Podnosi samoświadomość i pozwala dostrzegać dokonywane wybory. Dzięki coachingowi ludzie znajdują własne rozwiązania, rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowanie. Celem coachingu jest zasypanie przepaści między potencjałem a działaniem.”

Jenny Roggers, Karen Whittleworth, Andrew Gilbert.

Zapraszamy do kontaktu z nami!