Default title

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Prawo Pracy z perspektywy menedżera

6 marca 2018

pobierz-pdfPobierz program i formularz zgłoszeniowy

 

2


Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy

z Prawa Pracy dla każdego menedżera.

„Nieznajomość prawa szkodzi”

Zapoznaj się z najnowszymi przepisami Prawa Pracy.


DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE?


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących stanowiska kierownicze, managerów różnego szczebla, które postanowiły pogłębić i uporządkować wiedzę na temat stosowania Prawa Pracy w praktyce po ostatnich ważnych zmianach.

Na szkolenie zapraszamy również pracowników działów kadr oraz wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoja wiedzę z zakresu prawa pracy.


CEL SZKOLENIA


Szkolenie ma na celu zapoznania uczestników z najnowszymi przepisami z zakresu Prawa Pracy istotnymi z punku widzenia menedżerów. Szkolenie pozwoli rozwiązać wszystkie wątpliwości i problemy z zakresu stosowania przepisów Prawa Pracy.

Podczas warsztatów dowiesz się jak właściwie zastosować aktualne Prawo Pracy, aby skutecznie zabezpieczyć zarówno interesy firmy jak i bezpieczeństwo pracownikowi oraz zmniejszyć ryzyko postępowań sądowych. Poznasz również na praktycznych przykładach najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy, które grożą poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy.

Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące postępowania z pracownikami od momentu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do rozwiązania umowy o pracę. A także sposób postępowania z byłymi pracownikami, gdy swoim zachowaniem narażają dotychczasowego pracodawcę na szkody.


METODY SZKOLENIOWE


– Wykład,
– Prezentacja multimedialna,
– Ćwiczenia,
– Dyskusje i burze mózgów,
– Studia przypadków (case study).


ORGANIZACJA


– Termin szkolenia: 06 marca 2018 r., Warszawa,
– Czas trwania: 1 dzień (7 godzin dydaktycznych)
– Rozpoczęcie szkolenia: 9:00
– Lunch: 13:00
– Zakończenia szkolenia: 16:00
– Grupa szkoleniowa: min. 7 do 12 osób.


CENA SZKOLENIA


Cena za udział w szkoleniu wynosi:

• do 20.02.2018 – 590 zł + VAT/ za os.
• po 20.02.2018 – 690 zł + VAT/ za os.

W cenę szkolenia otwartego wliczone są:

– Sala szkoleniowa
– Trener
– Catering: dwudaniowy lunch oraz nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce),
– Wszystkie materiały, ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w trakcie zajęć
– Certyfikaty ukończenia warsztatu

*Program oraz cena szkolenia zamkniętego jest ustalana indywidualnie.


Program szkolenia: Prawo Pracy z perspektywy menedżera


1. ZASADY ZATRUDNIENIA CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 

• Implikacje prawne i podatkowe oraz w sferze ubezpieczenia społecznego.
• Powołanie do zarządu i rady nadzorczej jako najtańsza forma ‘zatrudnienia’ menedżera.
• Umowa o pracę z Prezesem Zarządu – kto wymierza kary porządkowe Prezesowi? Kto udziela mu urlopu? Orzecznictwo polskie oraz europejskie.
• Umowa członka władz ze spółką o świadczenie określonych usług.

 

2. FORMY I ZASADY ZATRUDNIENIA – NAJNOWSZE ZMIANY

 

• Czynności kreujące powstanie stosunku pracy, „syndrom pierwszej dniówki”
• Charakterystyka poszczególnych form nawiązania stosunku pracy: umowa
o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny, umowa zlecenia a umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie.
• Czy można obecnie zatrudnić pracownika na zastępstwo?
• „Samozatrudnienie” – pułapki, orzecznictwo, przykłady.
• Umowa zlecenia, umowa o dzieło – jak zawrzeć je poprawnie?
• Jak rozliczać minimalne wynagrodzenie w umowie zlecenia? Kogo dotyczą nowe przepisy?
• Jak bezpiecznie rozliczyć „autorskie” koszty uzyskania przychodu po 1 stycznia 2018?

 

3. STOSUNKI PRACODAWCY Z PRACOWNIKAMI

 

• Czy można czytać pocztę firmową pracownika?
• Czy pracodawca może nagrywać rozmowy pracowników? Czy pracownik może nagrywać pracodawcę?
• Jak legalnie zamontować GPS w samochodzie służbowym pracownika?
• Co oznacza „tajemnica przedsiębiorstwa” i czy dotyczy pracowników?

 

4. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ, WARUNKI I ZASADY ZWOLNIEŃ

 

• Jak zmienić warunki pracy i płacy?
• Jak stosować art. 42 par 4 Kodeksu Pracy – i „powierzyć inną pracę”?
• Jak sformułować bezpieczne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę? Co oznacza „utrata zaufania”? Orzecznictwo sądów i praktyka?
• Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia,
za porozumieniem stron.
• Zwolnienia grupowe, zwolnienia indywidualne z przyczyn nie dotyczących pracowników.

 

5. ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY (W CZASIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY)

 

• Charakter prawny umowy o zakazie konkurencji.
• Prawa i obowiązki stron umowy o zakazie konkurencji, egzekwowanie zakazu przez pracodawcę.
• Jednostronne zwolnienie pracownika z zakazu konkurencji.
• Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji przez pracownika: dopuszczalność, zasady.

 

6. MOBBING, DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE W PRAWIE PRACY

 

• Obowiązki pracodawcy związane ze zwalczaniem mobbingu i dyskryminacji  – wskazówki praktyczne.
• Dochodzenie roszczeń przez pracowników: ciężar dowodu, wpis sądowy, wysokość odszkodowań i zadośćuczynień.


TRENER


MAŁGORZATA SUDOŁ

Margaret-5Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji oraz drobnych przedsiębiorców.

Od 1999 prowadzi własną kancelarię radcy prawnego.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, zamówień publicznych, jak również w windykacji roszczeń pieniężnych. Posiada dogłębną znajomość prawa farmaceutycznego.

Prowadzi szkolenia prawa cywilnego (prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym), prawa handlowego, prawa pracy oraz w zakresie umów w obrocie międzynarodowym i międzynarodowego arbitrażu dla Flow AGRO.

 


ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA


zdjecie

KAROLINA WYSOCKA

Koordynator ds. szkoleń
tel. 690 019 460
k.wysocka@flowagro.pl

Dołącz do grona zadowolonych klientów.

Szczegóły

Data:
6 marca 2018

Miejsce wydarzenia

Wrocław
Wrocław, 00-719 Polska + Google Map
Telefon:
690 019 460