Default title

pobierz-pdfPobierz program i formularz zgłoszeniowy   2

Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy

z Prawa Pracy dla każdego menedżera.

„Nieznajomość prawa szkodzi”

Zapoznaj się z najnowszymi przepisami Prawa Pracy.


DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE?


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących stanowiska kierownicze, managerów różnego szczebla, które postanowiły pogłębić i uporządkować wiedzę na temat stosowania Prawa Pracy w praktyce po ostatnich ważnych zmianach. Na szkolenie zapraszamy również pracowników działów kadr oraz wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoja wiedzę z zakresu prawa pracy.

CEL SZKOLENIA


Szkolenie ma na celu zapoznania uczestników z najnowszymi przepisami z zakresu Prawa Pracy istotnymi z punku widzenia menedżerów. Szkolenie pozwoli rozwiązać wszystkie wątpliwości i problemy z zakresu stosowania przepisów Prawa Pracy. Podczas warsztatów dowiesz się jak właściwie zastosować aktualne Prawo Pracy, aby skutecznie zabezpieczyć zarówno interesy firmy jak i bezpieczeństwo pracownikowi oraz zmniejszyć ryzyko postępowań sądowych. Poznasz również na praktycznych przykładach najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy, które grożą poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy. Na szkoleniu omówione zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące postępowania z pracownikami od momentu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do rozwiązania umowy o pracę. A także sposób postępowania z byłymi pracownikami, gdy swoim zachowaniem narażają dotychczasowego pracodawcę na szkody.

METODY SZKOLENIOWE


- Wykład, - Prezentacja multimedialna, - Ćwiczenia, - Dyskusje i burze mózgów, - Studia przypadków (case study).

ORGANIZACJA


- Termin szkolenia: 06 marca 2018 r., Warszawa, - Czas trwania: 1 dzień (7 godzin dydaktycznych) - Rozpoczęcie szkolenia: 9:00 - Lunch: 13:00 - Zakończenia szkolenia: 16:00 - Grupa szkoleniowa: min. 7 do 12 osób.

CENA SZKOLENIA


Cena za udział w szkoleniu wynosi: • do 20.02.2018 – 590 zł + VAT/ za os. • po 20.02.2018 – 690 zł + VAT/ za os. W cenę szkolenia otwartego wliczone są: - Sala szkoleniowa - Trener - Catering: dwudaniowy lunch oraz nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce), - Wszystkie materiały, ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w trakcie zajęć - Certyfikaty ukończenia warsztatu *Program oraz cena szkolenia zamkniętego jest ustalana indywidualnie.

Program szkolenia: Prawo Pracy z perspektywy menedżera


1. ZASADY ZATRUDNIENIA CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH   • Implikacje prawne i podatkowe oraz w sferze ubezpieczenia społecznego. • Powołanie do zarządu i rady nadzorczej jako najtańsza forma ‘zatrudnienia’ menedżera. • Umowa o pracę z Prezesem Zarządu – kto wymierza kary porządkowe Prezesowi? Kto udziela mu urlopu? Orzecznictwo polskie oraz europejskie. • Umowa członka władz ze spółką o świadczenie określonych usług.   2. FORMY I ZASADY ZATRUDNIENIA – NAJNOWSZE ZMIANY   • Czynności kreujące powstanie stosunku pracy, „syndrom pierwszej dniówki” • Charakterystyka poszczególnych form nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny, umowa zlecenia a umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie. • Czy można obecnie zatrudnić pracownika na zastępstwo? • „Samozatrudnienie” – pułapki, orzecznictwo, przykłady. • Umowa zlecenia, umowa o dzieło – jak zawrzeć je poprawnie? • Jak rozliczać minimalne wynagrodzenie w umowie zlecenia? Kogo dotyczą nowe przepisy? • Jak bezpiecznie rozliczyć „autorskie” koszty uzyskania przychodu po 1 stycznia 2018?   3. STOSUNKI PRACODAWCY Z PRACOWNIKAMI   • Czy można czytać pocztę firmową pracownika? • Czy pracodawca może nagrywać rozmowy pracowników? Czy pracownik może nagrywać pracodawcę? • Jak legalnie zamontować GPS w samochodzie służbowym pracownika? • Co oznacza „tajemnica przedsiębiorstwa” i czy dotyczy pracowników?   4. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ, WARUNKI I ZASADY ZWOLNIEŃ   • Jak zmienić warunki pracy i płacy? • Jak stosować art. 42 par 4 Kodeksu Pracy – i „powierzyć inną pracę”? • Jak sformułować bezpieczne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę? Co oznacza „utrata zaufania”? Orzecznictwo sądów i praktyka? • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, za porozumieniem stron. • Zwolnienia grupowe, zwolnienia indywidualne z przyczyn nie dotyczących pracowników.   5. ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY (W CZASIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY)   • Charakter prawny umowy o zakazie konkurencji. • Prawa i obowiązki stron umowy o zakazie konkurencji, egzekwowanie zakazu przez pracodawcę. • Jednostronne zwolnienie pracownika z zakazu konkurencji. • Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji przez pracownika: dopuszczalność, zasady.   6. MOBBING, DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE W PRAWIE PRACY   • Obowiązki pracodawcy związane ze zwalczaniem mobbingu i dyskryminacji  – wskazówki praktyczne. • Dochodzenie roszczeń przez pracowników: ciężar dowodu, wpis sądowy, wysokość odszkodowań i zadośćuczynień.

TRENER


MAŁGORZATA SUDOŁ

Margaret-5Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji oraz drobnych przedsiębiorców. Od 1999 prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, zamówień publicznych, jak również w windykacji roszczeń pieniężnych. Posiada dogłębną znajomość prawa farmaceutycznego. Prowadzi szkolenia prawa cywilnego (prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym), prawa handlowego, prawa pracy oraz w zakresie umów w obrocie międzynarodowym i międzynarodowego arbitrażu dla Flow AGRO.  

ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA


zdjecie KAROLINA WYSOCKA Koordynator ds. szkoleń tel. 690 019 460 k.wysocka@flowagro.pl Dołącz do grona zadowolonych klientów.

Default title